Jämlikhet och lika rättigheter för Afrosvenskar

Afrosvenskarnas Riksorganisation verkar och arbetar för jämlikhet och lika rättigheter. Vi vänder oss till afrosvenskar med bakgrund i Afrika eller i den afrikanska diasporan och alla andra som delar våra målsättningar. Vi behöver dig i vårt arbete!

Minnessten över
Gustav Badin Couchi

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning ska ta fram ett förslag till uppförande av en
minnessten över Gustav Badin Couchi på Katarina kyrkogård. Det beslutade
kyrkogårdsnämnden den 19 april.

– Det transatlantiska slaveriet ryckte upp miljoner afrikaner från deras hem till platser där de
inte tillmättes mänskligt värde. Ett tecken på det är att de inte fick de värdiga begravningar de
hade fått om de kunnat vara kvar i Afrika. Badin hette egentligen Kwasi och han är en symbol
för alla afrosvenskar och därför är det av enormt värde för oss att han nu tvåhundra år efter sin
död får en minnessten på Katarina kyrkogård. Det är ett försök att återställa hans mänskliga
värde och ett erkännande för alla afrosvenskar, säger Marie Cham, ordförande för
Afrosvenskarnas riksorganisation.

Minnessten över Gustav Badin Couchi

Afrosvenskarnas Riksorganisationens huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de 350 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller den afrikanska diasporan i exempelvis Nord- och Sydamerika eller Karibien.

Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi.

Kitimbwa

Som medlem kan du tillsammans med likasinnade påverka samhället i riktning mot mer jämlikhet och en bättre livssituation för den afrosvenska befolkningen. Du får också tillgång till ett nätverk med både afrosvenskar och andra svenskar som delar vårt intresse för afrosvenska frågor. Sist men inte minst ger ett medlemskap också en större gemenskap med andra afrosvenskar.

Organisering är makt

Tillsammans kan vi mer effektivt bidra till ett Sverige fritt från afrofobi.

Engagemang

Historien skrivs av dem som engagerar sig och engagemang är så mycket mer än att bara “lajka” på mobiltelefonen

Vidga ditt nätverk

Få ett nätverk av människor av alla åldrar och bakgrund som som delar ditt intresse för frågor kopplat till Afrika och brinner för idén om rättvisa åt afrosvenskar.

Vad innebär det att vara afrosvensk?

Att vara afrosvenska är att vara utsatt

Visste du till exempel att afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott? Sedan 2008, då BRÅ började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %. Den här trenden måste vi inte bara motverka utan helt få bort!

Utbilda dig med Afrosvenskarna

Rasism är en av vår tids största samhällsutmaningar och afrosvenskar hör till den kategorin svenskar som drabbas allra hårdast av rasism. Afrosvenskarnas riksorganisation annordnar antirasistiska utbildningar. Utbilda er inom rasism och antirasism för att skapa ett mer jämlikt Sverige där alla är inkluderade.