Afrofobi

Hur är det att vara afrosvensk i Sverige idag?! Vi har siffror på hur det ser ut. Ta del av olika rapporter kring afrofobi och afrosvenskar i Sverige.

ATT VARA AFROSVENSK I SVERIGE ÄR ATT VARA UTSATT

Idag har vi siffror på hur det är att vara afrosvensk i Sverige. Visste du till exempel att afrosvenskar är den minoritet i landet som är mest utsatt för hatbrott? Sedan 2008, då BRÅ började föra statistik över detta, har antalet afrofobiska hatbrott ökat med 24 %. Den här trenden måste vi inte bara motverka utan helt få bort!

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X, Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.

Det är viktigt att understryka att afrosvensk är en raspolitisk identitet som tillgrips som en reaktion på hur svarta människor rasifieras i Sverige. Det är inte en kulturell eller etnisk identitet. Som afrosvenskar kan vi fortsätta att identifieras oss med swahilikultur eller vara etniska yoruba men det är inte meningsfullt att agera politisk i Sverige utifrån kategorier som swahili eller yoruba. De har inte någon sociopolitisk betydelse i Sverige precis som nationella afrikanska identiteter slutar att vara politisk relevanta i Sverige.

Att bli afrosvensk är en strategi mot målet att överkomma rasism. Det länkar oss samman med afrikaner i diasporan som antagit identiteter som afroamerikaner, afro-latinos, afro-karibier och afro-européer för att i samklang med afrikaner på kontinenten arbeta mot det gemensamma målet att rasism inte ska styra över våra livsvillkor. 

2014 överlämnade Mångkulturellt centrum en kunskapsöversikt om afrofobin i Sverige till integrationsministern. Den visar bl.a. att de offentliga rummen är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund. Lär dig mer om afrofobin i Sverige idag och hur den påverkar afrosvenskars vardag. 

Afrosvensk idag

Vi på Afrosvenskarna jobbar hårt för att att minska afrofobin i Sverige. I det arbetet vill vi synliggöra afrosvenskars vardag och utsatthet. Här är tre exempel på hur afrobin påverkar tusentals svenskar med afrikansk påbrå. Ta ställning och bli medlem!

Afrosvenskar får söka mer än andra...

->

Visste du att...
...arbetssökande med ett afrikanskt klingande namn får söka uppemot tre gånger så många jobb för att komma till en anställningsintervju som arbetssökande med majoritetssvenska namn, även med likvärdiga kvalifikationer.
Låg förvärvsfrekvens...

->

Visste du att...
... år 2011 förvärvsarbetade 48 % av alla män födda i Afrika i åldrarna 20–64 år och 39 % av alla kvinnor födda i Afrika i samma ålderskategori.. Dessa siffror kan jämföras med en förvärvsfrekvens på 85–92 % bland inrikes födda.
Afrosvenskar en källa till oro...

->

Visste du att...
... i en undersökning från 2001 riktad till 102 personalansvariga i Stockholms län svarade 4 % att det skulle utgöra en källa till oro om de anställde en afrosvensk.

Afrosvenskarnas alternativa rapport

Läs rapporten! Lanserades den 21 mars 2023.

Afrosvenskarnas Riksorganisations alternativa rapport är ett svar på Sveriges tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD).
 
Afrosvenskarnas Riksorganisations huvudsakliga uppgift är att verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de 350 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller i den afrikanska diasporan i exempelvis Nord- och Sydamerika eller Karibien. Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi.
 
I vårt arbete ser vi vikten av att belysa svarta svenskars situation i Sverige utifrån den problembild som finns när det kommer till statistik över ojämlikhet. Vi som civilsamhälles organisation som har örat mot marken, vill ge vår bild av det aktuella läget i Sverige. 
Afrosvenskarnas Alternativrapport mars 2023 den korta versionen

Klicka här för den korta versionen

Afrosvenskarnas alternativrapport den korta versionen

Klicka på bilden för att läsa fulla rapporten

Afrofobi-rapporten

ÖKA DIN KUNSKAP OM SITUATIONEN FÖR SVENSKAR MED AFRIKANSK BAKGRUND! LÄS VÅR  KUNSKAPSÖVERSIKT ÖVER AFROFOBI I SVERIGE.

2014 överlämnade Mångkulturellt centrum (MKC) kunskapsöversikten om afrofobi till integrationsministern. Den visar bl.a. att de offentliga rummen är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund. Översikten belyser även den vardagsrasism som många afrosvenskar möter. Vanligt förekommande är användandet av N-ordet. Sedan afrofobirapporten offentliggjordes har t ex  Svenska akademiens ordlista tydliggjort att det är ett nedsättande ord.

Läs, dela, skriv ut och diskutera Afrofobi-rapporten! Det handlar om tusentals svenskars utsatthet!

Översikten visar med stor tydlighet att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida. I rapporten rekommenderar vi med ett antal förslag riktade gentemot skilda samhällssektorer, bland annat en fördjupad fortsättning av kunskapsöversikten; en mer differentierad befolkningsstatistik; en bred utbildnings- och informationssatsning; en kraftigt höjd ersättningsnivå vid diskriminering samt att positiv särbehandling bör övervägas.

 

 

Klicka på bilden för att läsa rapporten

Rapporter från Länsstyrelsen

Vit, svart eller brun

Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg

Diskriminering

Rapport om Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden.

Hudfärg på arbetet

Rapport om hudfärgens betydelse på din arbetsplats.