Vad gör Afrosvenskarna?

Afrosvenskarnas riksorganisation, ASR, är en religiöst och partipolitisk obunden ideell organisation som bildades 1990 för att samla människor med bakgrund i afrikanska länder och i den afrikanska diasporan.

SÅ STARTADE Afrosvenskarna

ASR

Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF). Bildandet av ASR utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige. År 2018 omorganiserades Afrosvenskarnas riksförbund till en nationell organisation istället för ett förbund bestående av olika lokalavdelningar. Då bytte vi namn till Afrosvenskarnas riksorganisation.

Vår verksamhet

Sedan bildandet har ASR utvecklats till den ledande rösten i samhället som representerar svenskar med bakgrund i Afrika och den afrikanska diasporan. Vi är rikstäckande och har verksamheter som riktar sig specifikt till kvinnor, barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Vi är en drivande kraft i kampen mot rasism som afrofobi och islamofobi och är en rådgivare till staten och till kommuner. Vi är också en organisation som växer genom en tillströmning av framförallt unga och handlingskraftiga människor som vill se förändring.

Afrosvenskarnas styrelse

En ny styrelse väljs varje år på Afrosvenskarnas årsmöte. Styrelsen svarar inför medlemmarna och som uppdrag att leda föreningens arbete mellan medlemsmöten. Du kan skriva direkt till styrelsen på styrelsen@afrosvenskarna.se.

Vem får vara med i ASR

Du måste inte vara afrosvensk själv för att dela våra antirasistiska värderingar och vilja bidra till att uppnå ASR:s mål. Vi välkomnar alla människor att använda den här hemsidan för att lära sig mer om oss och förhoppningsvis engagera sig genom att bli medlemmar i ASR.

Om vårt antirasistiska arbete och definitionen av afrosvensk

Våra erfarenheter visar oss att de maktstrukturer som råder idag leder till negativa socioekonomiska utfall för personer med afrikanskt ursprung oavsett var de befinner sig i världen. Det här bekräftas av massvis av forskning och kallas då ofta strukturell rasism.

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. Genom att anta identiteten afrosvensk kliver vi in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter likt Drottning Nzinga, Malcolm X och Nelson Mandela och tänkare som Angela Davis och Kwame Nkrumah.

Vad gör Afrosvenskarna?

 • MÖTESPLATS

  Organiserar afrosvenskar från alla afrikanska länder och från den afrikanska diasporan

 • REMISSINSTANS

  Rådgivare till remissinstans för regering, kommuner och myndigheter.

 • AFROFOBI

  Drivande kraft i kampen mot afrofobi och islamofobi

 • STÖDER OCH DRIVER PROJEKT

  Driver projekt över hela Sverige och stödjer projekt i afrikanska länder

 • AKTIVITETER

  Har kontinuerliga aktiviteter för medlemmar och verksamhet som riktar sig till den breda allmänheten

 • INTERNATIONELL

  Är en del av ett världsomspännande nätverk av afrikanska organisationer