Bakgrund

Afrosvenskarnas Riksorganisation, ASR, är en religiöst och partipolitisk obunden ideell organisation som bildades 1990 för att samla människor med bakgrund i afrikanska länder och I den afrikanska diasporan.

Vår historia

Afrosvenskarnas Riksorganisation (ASR) bildades 1990 ur det som tidigare hette Riksförbundet för Afrikanska föreningar (RAF).

Bildandet av Afrosvenskarnas Riksorganisation utgjorde en tydlig omorientering bort från att blicka tillbaka till enskilda afrikanska länder till att istället anta en panafrikansk identitet och fokusera på tillvaron för människor av afrikanskt ursprung i Sverige.

År 2018 omorganiserades Afrosvenskarnas riksförbund till en nationell organisation istället för ett förbund bestående av olika lokalavdelningar. Då bytte vi namn till Afrosvenskarnas Riksorganisation.

Vad vi gör

Afrosvenskarnas Riksorganisation (ASR) arbetar med utbildning, opinionsbildning och aktivism för att skapa en inkluderande och rättvis samhällsmiljö där alla människor kan känna sig respekterade och representerade.

Vi stärker den afrosvenska identiteten genom att öka medvetenheten om afrosvenskars historia, kultur och inverkan på det svenska samhället.

ASR är en mötesplats för afrosvenskar och andra som vill vara med påverka politiska och sociala strukturer för att skapa en mer rättvis och jämlik framtid för afrosvenskar i Sverige

Du kanske också är intresserad av:

Stadsvandringar

Gå våra stadsvandringar i Gamla Stan i Stockholm och lär dig mer om afrofobins historia i Sverige.

En röst i samhället

Vi är en viktig kraft och röst för att tillvarata afrosvenskars rättigheter och motverka rasistiska strukturer och afrofobi – i Sverige och internationellt.

Bli medlem

Våra medlemmar utgör grunden för vår verksamhet. Vi arbetar för jämlikhet och lika rättigheter för afrosvenskar och välkomnar alla som delar våra värderingar att bli medlem.